Introductie

De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. Een school voor kinderen, die meer zorg nodig hebben dan andere kinderen en daarom zijn aangewezen op het speciaal onderwijs.

Nieuwsberichten

‘Kiss and ride’ (locatie Paddepad)

Het is ’s morgens (bij het naar school gaan) en ’s middags (bij het naar huis gaan) erg druk op de rotonde bij de school (locatie Paddepad). In overleg met de gemeente is er nu voor gekozen om op de De Savornin Lohmanlaan een ‘kiss and ride’ plek te maken waar u maximaal een kwartier mag staan…

Bereikbaarheid (locatie Paddepad)

Al eerder lieten we weten dat de gemeente Den Haag werkzaamheden verricht op de belangrijke doorgaande route Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan. De werkzaamheden vinden in negen delen plaats. Eind april 2019 is de weg klaar voor gebruik. Zie voor uitgebreide informatie nieuwsbrief…

Aangepast vervoer

Veel van onze leerlingen komen met een taxi of een busje naar school. Ieder jaar moet u als ouder opnieuw dit vervoer aanvragen. Zit uw kind al in het vervoer dan heeft u van uw gemeente al een aanvraagformulier 2018-2019 gekregen. Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk op school inleveren? Als…

Schoolreisje groep Scholekster

De kinderen uit groep Scholekster van de locatie Delft gaan op maandag 18 juni op schoolreisje. We gaan naar Blijdorp, net zoals de kinderen van de hoofdlocatie. Voor de lunch wordt gezorgd. Meester Gerben komt de kinderen met een auto  ophalen en weer terugbrengen naar onze eigen locatie. De kosten…

Uitlaatgassen (locatie Paddepad)

Uitlaatgassen (locatie Paddepad) Op de locatie Paddepad wordt een deel van de leerlingen met het vervoer gebracht en gehaald; andere kinderen komen op de fiets en er zijn ook kinderen die met de auto gebracht en gehaald worden. Het is heel vervelend als de kinderen door een walm van uitlaatgassen…

Schoolreisje locatie Paddepad

Op maandag 18 juni gaan de groepen A tot en met O plus de groepen V en W van de locatie Paddepad op schoolreisje. De groepen P en Q gaan niet mee; zij gaan in mei op schoolkamp. Dit schooljaar gaan we weer met de bus op schoolreis. Alle genoemde groepen gaan naar Blijdorp. Voor de lunch wordt gezorgd. De…

Schoolmelk (geldt voor de locatie Paddepad)

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk…

Als organisatie zijn we bezig met het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om zodoende te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid