Introductie

De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. Een school voor kinderen, die meer zorg nodig hebben dan andere kinderen en daarom zijn aangewezen op het speciaal onderwijs.

Nieuwsberichten

Bereikbaarheid (locatie Paddepad)

Al eerder lieten we weten dat de gemeente Den Haag werkzaamheden verricht op de belangrijke doorgaande route Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan. De werkzaamheden vinden in negen delen plaats. Eind april 2019 is de weg klaar voor gebruik. Zie voor uitgebreide informatie nieuwsbrief…

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17 is verschenen. U vindt deze in de rubriek 'Nieuwsbrieven'.

Aangepast vervoer

Veel van onze leerlingen komen met een taxi of een busje naar school. Ieder jaar moet u als ouder opnieuw dit vervoer aanvragen. Zit uw kind al in het vervoer dan heeft u van uw gemeente al een aanvraagformulier 2018-2019 gekregen. Wilt u dit formulier zo spoedig mogelijk op school inleveren? Als…

Schoolreisje groep Scholekster

De kinderen uit groep Scholekster van de locatie Delft gaan op maandag 18 juni op schoolreisje. We gaan naar Blijdorp, net zoals de kinderen van de hoofdlocatie. Voor de lunch wordt gezorgd. Meester Gerben komt de kinderen met een auto  ophalen en weer terugbrengen naar onze eigen locatie. De kosten…

Ouderochtend en -avond over pesten op dinsdag 22 mei

Pesten is helaas van alle tijden. Hoewel wij hier met zijn allen zo goed mogelijk op letten, kan pesten toch voorkomen op school, tijdens vervoer of via social media. Het antipestprotocol voor De Strandwacht wordt aangepast en wij vragen u om met ons hierover in gesprek te gaan, zodat we tot een…

Voorstelling: Peter en de Wolf

Op vrijdag 16 maart zijn de leerlingen van de locatie Paddepad naar de voorstelling 'Peter en de Wolf' geweest. De voorstelling vond plaats in de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan.

Bereikbaarheid locatie Paddepad

Sinds eind maart voert de gemeente Den Haag werkzaamheden uit op de belangrijke doorgaande route Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan. De werkzaamheden vinden in negen delen plaats. Eind april 2019 is de weg klaar voor gebruik. Doordat de werkzaamheden in verschillende delen plaatsvinden,…

Uitlaatgassen (locatie Paddepad)

Uitlaatgassen (locatie Paddepad) Op de locatie Paddepad wordt een deel van de leerlingen met het vervoer gebracht en gehaald; andere kinderen komen op de fiets en er zijn ook kinderen die met de auto gebracht en gehaald worden. Het is heel vervelend als de kinderen door een walm van uitlaatgassen…

Schoolreisje locatie Paddepad

Op maandag 18 juni gaan de groepen A tot en met O plus de groepen V en W van de locatie Paddepad op schoolreisje. De groepen P en Q gaan niet mee; zij gaan in mei op schoolkamp. Dit schooljaar gaan we weer met de bus op schoolreis. Alle genoemde groepen gaan naar Blijdorp. Voor de lunch wordt gezorgd. De…

Afsluiting thema ‘Kunst’ succes

De afsluiting van het thema ‘Kunst’ op de locatie Paddepad was een groot succes. Veel ouder(s)/verzorger(s) hebben met hun kind de ‘Kunstroute’ gelopen binnen de school én een bijdrage geleverd aan één van de twee schilderdoeken die door ouders en kinderen werden gevuld. Deze schilderijen…

Jumbo-actie levert mooie materialen op

Het sparen van schoolpunten met de Jumbo-actie heeft het bedrag opgeleverd van € 113,97. Deze opbrengst is een stuk minder dan na de vorige Jumbo-actie: dit jaar mocht onze school wel meesparen, maar de school bevond zich niet in het ‘verzorgingsgebied’ van de deelnemende Jumbo’s. De verzamelde…

Schoolmelk (geldt voor de locatie Paddepad)

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk…

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid