Leerlingenraad

De regel van de maand

Zo zijn onze manieren: de regel van de maand

Deze maand heeft groep Engelvis de regel van de maand bedacht. We hebben nagedacht over hoe een vervelende school en hoe een fijne school zou zijn: wat doe je daar wel/niet en hoe voel je je daarbij? Op basis daarvan hebben de kinderen regels bedacht die zij belangrijk vinden op school. Daaruit hebben ze er één gekozen die deze maand extra in de aandacht staat en voor de hele school belangrijk is: Wij respecteren elkaar: iedereen mag zichzelf zijn! Iedereen is anders: we zien er anders uit, we vinden andere dingen leuk, we hebben een eigen mening…en dat mag! Wij pesten elkaar daar niet om. Overigens leeft dit niet alleen bij de kinderen. Ook uit gesprekken met ouders blijkt dat ze het fijn vinden dat hun kind zichzelf mag zijn hier op school. Goed om met elkaar bij stil te staan…én hier aan te werken met z’n allen.

llrmanieren

Groetjes van de leerlingen en juffen van groep Engelvis

leerlingenraad 2013-2014

De leerlingenraad.

De leerlingenraad is weer samengesteld voor het schooljaar 2013-2014. We zijn erg trots op onze nieuwe en blijvende leden. Sommige leerlingen mogen namelijk voor de tweede keer deelnemen aan de leerlingenraad. Op deze manier kunnen zij beter in hun rol groeien en plannen van het voorgaande jaar afronden.

Dit jaar zal de leerlingenraad bestaan uit Daan, Bennie, Marcus, Daniël en Evert.

We zullen ook dit jaar weer hard aan de slag gaan met de ideeën van alle leerlingen, leerkrachten en natuurlijk zijn ook ideeën van ouders welkom. Iedereen kan zijn of haar idee kwijt in de ideeënbus bij de administratie.

Eerst zullen we gezamenlijk met de leden van de leerlingenraad alle voorbereidingen voor de sponsorloop op donderdag 17 oktober gaan uitwerken (informatie volgt nog). De opbrengst zal naar de groene schooltuinen gaan!

Groetjes van de Leerlingenraad.

SAM 2489

DESIGN_BY