Ouders

Voorjaarsvakantie

 

Van maandag 26 februari tot en met vrijdag 2 maart is De Strandwacht gesloten in verband met de voorjaarsvakantie.

Wij zijn telefonisch niet bereikbaar en de meeste medewerkers lezen hun mail niet.

Vanaf maandag 5 maart staan wij weer volledig voor u klaar.

Verteltasochtend 14 oktober succes

De eerste Verteltasochtend werd goed bezocht: twaalf ouders in totaal waren aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie en thee kregen de ouders uitleg over hoe een Ver-teltas het beste gebruikt kan worden. Een Verteltas behandelt  een bepaald thema (bij-voorbeeld vriendschap, de seizoenen) en is gevuld met materiaal rondom dit thema: een prentenboek/voorleesboek, een informatief boek en een spel. De bedoeling van de Ver-teltas is de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren.

Alle aanwezigen vertrokken aan het einde van de ochtend met een Verteltas die zij voor hun kind hadden uitgezocht: elke Verteltas heeft een apart thema, zoals: piraten, reizen, huis/thuis, muziek, bang zijn/moedig zijn, boos zijn, het heelal. Na de herfstvakantie zijn de Verteltassen weer teruggekomen op school.

Een reactie van één van de ouders: “J. heeft in de herfstvakantie "gewerkt" met de verteltas over het thema vis. Hij kon na de tweede keer voorlezen goed de inhoudelijke vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld dat delen met anderen erg belangrijk is. Daarnaast vond hij het informatieve boek ook erg interessant. Uiteraard vond hij het bijgeleverde spel ook erg leuk en hebben wij dit samen met zijn zusje een paar keer gespeeld. Wij vonden het een leuke en leerzame verteltas.”

Op verzoek van de ouders, is er in november al de volgende Verteltasochtend: woensdag 11 november van 11.00 uur tot 12.30 uur, voor de ouders van groep A t/m D. Om 11.00 uur starten we met koffie en thee, om 11.30 uur gaan we aan de slag met de Verteltassen. Dit keer is de keuze uit de Verteltassen nóg groter: niet alleen de vijftien tassen die vorige keer gekozen konden worden; nu ook Verteltassen erbij met nieuwe thema’s én de nieuwe Verteltassen bevatten bovendien een AVI leesboekje voor het kind. Komt u ook? Graag een mail aan Yvonne Voorbij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Storing website

Na een storing van enkele dagen is de website gelukkig weer terug van weggeweest.

Excuses voor het ongemak!

Documenten op de schoolwebsite

Onder "Documenten" vindt u de schoolgids, het ouder-doe-boekje, het boekje "Veilig werken en leren" én de powerpointpresentaties van de informatieavonden.

Zie: http://www.destrandwacht.nl/2012/index.php/documenten

Uitslag leerling enquête en ouder enquête

De volledige uitslag van zowel de enqête onder leerlingen als die onder ouders is te vinden onder "Documenten" op onze schoolwebsite: http://www.destrandwacht.nl/2012/index.php/documenten

Vrijetijdsbesteding

Van één van de ouders ontvingen we onderstaande twee tips voor vrijetijdsbesteding

Quick+
Speciaal voetbalteam (zijn eigenlijk steeds series van tien trainingen) voor kinderen die motorisch niet goed meekomen in reguliere teams. Maar ook kinderen die op andere manier moeite hebben met reguliere tams kunnen meetrainen. De trainingen vinden plaats op woensdagmiddag van 15 tot 16 uur op het terrein van Quick (vlak bij school). Op de site (www.quick.nl) staat het adres van de trainer. Ook meer info is daar te vinden.

Schooltuin in Rijswijk
Voor 8 euro per seizoen krijgen de kinderen begeleiding, inclusief zaden en kiemplantjes.
Wel belangrijk is dat je als ouder ook een beetje van tuinieren houdt, want onkruid wieden en schoffelen blijken voor de meeste kinderen niet de grootste hobby. Zaaien en oogsten wel.
De sfeer is er gezellig met veel kinderen die water halen uit de sloot, elkaar laten zien welke oogst ze hebben of welke slak de sla heeft opgegeten. De begeleiding is in handen van aardige vrijwilligers. Je moet je wel één à twee keer vrij kunnen maken om mee te gaan van 16:00 tot 17.30 uur (in de zomermaanden van 18:15 tot 20:00 uur).

Uit de groepen

Regelmatig schrijven de juffen en meestes over het reilen en zeilen in de groepen.

Klik op de afbeelding of op de naam van de groep om verder te gaan.

Aanmelding & plaatsing

 

 

Aanmelding en plaatsing
Als de huidige school van uw kind aangeeft dat plaatsing op een SO school voor uw kind een beter passende onderwijsplek is, wordt er door de stamschool een dossier (digitaal) opgestuurd naar De Strandwacht.
Op De Strandwacht wordt er bepaald of uw kind plaatsbaar zou kunnen zijn en er tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeftes. Indien uw kind plaatsbaar zou kunnen zijn, wordt er een visiteweek gepland waarin het ‘plaatsingsonderzoek’ plaatsvindt. Tijdens deze week volgt uw kind het onderwijs op onze school en worden er onderzoeken en observaties gedaan. De resultaten van het plaatsingsonderzoek worden door de Commissie van Begeleiding (CvB) besproken en voorzien van handelingsadviezen. Zo wordt duidelijk welke begeleiding het beste is voor uw kind. De handelingsadviezen worden met u besproken tijdens het adviesgesprek. Naar aanleiding van het plaatsingsonderzoek wordt er een definitieve plaatsingsbeslissing genomen door de CvB. Indien er geen positief plaatsingsadvies volgt, wordt met u besproken wat de beste plek is voor uw kind. Na de visiteweek gaat uw kind weer terug naar de stamschool. De stamschool vraagt vervolgens met de informatie uit de visiteweek de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband waartoe de stamschool behoort.

Als het samenwerkingsverband de TLV voor uw kind heeft afgegeven, dan kunt u dat melden bij de coördinator van de plaatsingen van onze school. Uw kind kan worden ingeschreven en geplaatst bij ons op school. Mocht er geen plaats zijn in een passende groep dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

 

Interne Commissie van Begeleiding
Er is wekelijks overleg door de interne Commissie van Begeleiding (CvB) waarbij er zorgleerlingen besproken worden. De samenstelling van deze CvB is dat er altijd behalve de leerkracht ook een intern begeleider en orthopedagoog/psycholoog meedenken. Indien nodig sluit de maatschappelijk werker en/of schoolarts aan. De zorgen rondom de leerling worden gedeeld en er worden afspraken gemaakt. Mocht uw kind bij de CvB besproken worden, dan zal u daar vooraf over op de hoogte worden gesteld. Naderhand ontvangt u via de teamleider informatie over de bespreking.

 

 

 

 

Team locatie Paddepad

 team 600x399

Niet alle medewerkers van de locaties waren aanwezig toen de schoolfotograaf kwam.

Contact ouders-school

Het is voor de ontwikkeling van uw kind belangrijk dat u als ouder en wij als school goed samenwerken. Dit betekent dat wij u informeren over hoe uw kind het doet op school. Wij verwachten van u dat u veranderingen of gebeurtenissen in uw thuissituatie, die van belang zijn voor uw kind, aan ons doorgeeft.

Informatie van ons naar u
Voor algemene informatie over de school, krijgt u jaarlijks van ons een schoolgids. Voor de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen op school, ontvangt u meerdere keren per jaar een nieuwsbrief.
Tijdens de ouderavonden behandelen wij verschillende thema’s, bijvoorbeeld over het omgaan met kinderen die druk, dwars en driftig zijn of over hoe een persoonsgebonden budget (PGB) moet worden aangevraagd. Tijdens de rapportavonden spreekt de leerkracht met u over de vorderingen van uw kind. De behandelteamvergaderingen zijn bedoeld om het handelingsplan voor uw kind vast te stellen.

Contactschriftjes/mailcontact
Omdat de meeste kinderen niet door hun ouders gebracht en gehaald worden, is er niet altijd dagelijks contact met u als ouder. De leerkracht of behandelaar van uw kind beschrijft daarom de successen en belevenissen van uw kind in een contactschriftje. Uw kind neemt dit schriftje mee naar huis, zodat u de informatie thuis kunt nalezen. U schrijft uw nieuwtjes of opmerkingen in hetzelfde schriftje en geeft het de volgende dag weer met uw kind mee naar school. Zo houden we elkaar dagelijks op de hoogte. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van contacten via e-mail.

Wijziging van oudergegevens
Als u een nieuw (mobiel) telefoonnummer krijgt of verhuist, vragen wij u de nieuwe gegevens tijdig door te geven aan de administratie van onze school.

Zo zijn onze manieren

Onder de noemer "Zo zijn onze manieren" besteden we continue aandacht aan de regels die op onze school voor iedereen gelden.
De kernwaarden "Veiligheid, waardering en respect" hangen door de hele school, zodat we de leerlingen hier steeds op kunnen wijzen.

Elke maand is er een regel die extra in de schijnwerpers staat. Via de website laten we steeds weten welke regel dat is, zodat ouders er ook thuis aandacht aan kunnen besteden.

Subcategorieën

DESIGN_BY