‘Kiss and ride’ (locatie Paddepad)

Het is ’s morgens (bij het naar school gaan) en ’s middags (bij het naar huis gaan) erg druk op de rotonde bij de school (locatie Paddepad). In overleg met de gemeente is er nu voor gekozen om op de De Savornin Lohmanlaan een ‘kiss and ride’ plek te maken waar u maximaal een kwartier mag staan om uw kind naar school te brengen of op te halen.

De rotonde en het Paddepad worden dan gebruikt door de chauffeurs van het  leerlingenvervoer. Voor auto’s van ouders zijn deze plekken niet toegankelijk tussen 08:00 en 09:00 uur en tussen 14:30 en 15:30 uur (op woensdag tussen 12:00 en 13:00 uur).

U kunt parkeren op de De Savornin Lohmanlaan om uw kind op te halen of weg te brengen. Hiervoor heeft de gemeente een speciale zone ingericht, waar u maximaal vijftien minuten mag staan. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij brengen of halen met uw privéauto niet het schoolterrein op te rijden. Het wordt hier anders veel te druk, gezien het aantal busjes en taxi’s op de rotonde voor de school.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Bereikbaarheid (locatie Paddepad)

Al eerder lieten we weten dat de gemeente Den Haag werkzaamheden verricht op de belangrijke doorgaande route Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan.
De werkzaamheden vinden in negen delen plaats. Eind april 2019 is de weg klaar voor gebruik. Zie voor uitgebreide informatie nieuwsbrief 15.

Doordat de werkzaamheden in verschillende delen plaatsvinden, zal steeds een ander deel van de route afgesloten zijn. Afhankelijk waar u vandaan komt, heeft dit mogelijk gedurende een langere of kortere periode gevolgen voor de bereikbaarheid van de hoofdlocatie van de school.

Als het kruispunt Machiel Vrijenhoeklaan – De Savornin Lohmanlaan – Sportlaan onder handen wordt genomen, zou De Strandwacht zo goed als onbereikbaar zijn.
Om dit te voorkomen zal de gemeente Den Haag het eenrichtingsverkeer op de Laan van Poot tijdelijk opheffen.

De Strandwacht, locatie Paddepad, is dan te bereiken door via de Nieboerweg en de Laan van Poot te rijden. U komt dan uit aan het einde van de De Savornin Lohmanlaan en slaat dan linksaf.

Schoolmelk (geldt voor de locatie Paddepad)

Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen.

Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk.