Bereikbaarheid (locatie Paddepad)

Al eerder lieten we weten dat de gemeente Den Haag werkzaamheden verricht op de belangrijke doorgaande route Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan.
De werkzaamheden vinden in negen delen plaats. Eind april 2019 is de weg klaar voor gebruik. Zie voor uitgebreide informatie nieuwsbrief 15.

Doordat de werkzaamheden in verschillende delen plaatsvinden, zal steeds een ander deel van de route afgesloten zijn. Afhankelijk waar u vandaan komt, heeft dit mogelijk gedurende een langere of kortere periode gevolgen voor de bereikbaarheid van de hoofdlocatie van de school.

Als het kruispunt Machiel Vrijenhoeklaan – De Savornin Lohmanlaan – Sportlaan onder handen wordt genomen, zou De Strandwacht zo goed als onbereikbaar zijn.
Om dit te voorkomen zal de gemeente Den Haag het eenrichtingsverkeer op de Laan van Poot tijdelijk opheffen.

De Strandwacht, locatie Paddepad, is dan te bereiken door via de Nieboerweg en de Laan van Poot te rijden. U komt dan uit aan het einde van de De Savornin Lohmanlaan en slaat dan linksaf.