Bereikbaarheid locatie Paddepad

Sinds eind maart voert de gemeente Den Haag werkzaamheden uit op de belangrijke doorgaande route Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan.
De werkzaamheden vinden in negen delen plaats. Eind april 2019 is de weg klaar voor gebruik.
Doordat de werkzaamheden in verschillende delen plaatsvinden, zal steeds een ander deel van de route afgesloten zijn. Afhankelijk waar u vandaan komt, heeft dit mogelijk gedu-rende een langere of kortere periode gevolgen voor de bereikbaarheid van de hoofdloca-tie van de school.

De route Kijkduin-Houtrust is een drukke route tussen Kijkduin en Scheveningen. Dagelijks rijden hier 20.000 voertuigen over. De herinrichting van de route zorgt ervoor dat de weg overzichtelijker wordt en dat voetgangers en fietsers veiliger kunnen oversteken.

De aanpassingen
• De weg wordt teruggebracht van twee rijstroken naar één.
• Enkele kruispunten worden vervangen door rotondes.
• Er wordt een ventweg aangelegd tussen de Segbroeklaan en de De Savornin Loh-manlaan.
• Er komen vrijliggende fietspaden.
• De riolering wordt vervangen op de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan.
• Het asfalt wordt vernieuwd.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met (elektronische) informatieborden
omgeleid.

Bekijk de planning van de negen delen op www.kijkduinhoutrust.nl.