Ouderochtend en -avond over pesten op dinsdag 22 mei

Pesten is helaas van alle tijden.
Hoewel wij hier met zijn allen zo goed mogelijk op letten, kan pesten toch voorkomen op school, tijdens vervoer of via social media.

Het antipestprotocol voor De Strandwacht wordt aangepast en wij vragen u om met ons hierover in gesprek te gaan, zodat we tot een zo goed mogelijk antipestbeleid komen.

Immers, willen we pesten kunnen aanpakken, dan is een goede samenwerking tussen school en ouders van groot belang.

We nodigen u uit op dinsdag 22 mei om dit thema met elkaar te bespreken. U kunt aansluiten bij de bijeenkomst in de ochtend of op diezelfde dag in de avond.

– dinsdagochtend 22 mei van 9.00 uur tot 10.30 uur: aanmelden niet verplicht, vanaf 8.30 uur bent u welkom in school voor koffie/thee.

– dinsdagavond 22 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur: hiervoor vragen we u om zich aan te melden, zodat wij weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Stuurt u een mail naar Yvonne Voorbij: y.voorbij@destrandwacht.nl.

Na een korte presentatie over het anti-pestbeleid en afspraken over sociale media gaan we met elkaar in gesprek, waarbij  onder meer de volgende vragen aan bod komen:
– ‘Wat verwachten we van elkaar als er sprake is van pesten?’
– ‘Hoe kunnen wij zo goed mogelijk met elkaar samenwerken?’