Richtlijnen Corona-virus van het bestuur

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals u waarschijnlijk heeft kunnen lezen, zijn de eerste besmettingen van het coronavirus in Nederland een feit. Wellicht roept dit vragen bij u op. Met dit bericht hopen wij u duidelijkheid te geven hoe wij als bestuur handelen in de ontstane situatie omtrent het coronavirus.

Richtlijn GGD en RIVM

Als bestuur volgen wij de landelijke richtlijn van de GGD en RIVM. Deze richtlijnen gelden dus ook voor de school van uw kind.

De meest recente en relevante informatie van de GGD en RIVM  is hieronder beschreven en daarmee leidend voor ons.

Kunnen uw kinderen naar school als ze op (wintersport-)vakantie zijn geweest?

Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school. Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet. Wat u daarna doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest:

Mijn gezin is NIET in besmet gebied geweest. Kinderen die niet in besmette gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt of kijk op de pagina Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) van het RIVM.

Mijn gezin is WEL in besmet gebied geweest. Neem telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) als u of uw kind:

Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. China (inclusief Hong Kong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romangna en Piëmonte

Preventief testen geeft geen zekerheid. Mocht u besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. De test toont dan nog niet aan dat u besmet bent met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Daarom wordt pas getest op aanwezigheid van het virus als mensen klachten hebben en uit een risicogebied komen.

Moeten leerkrachten en medewerkers  die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus is tijdelijk van hun werk worden geweerd?

Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor uw kinderen. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Moet de school van uw kind voorzorgsmaatregelen nemen? Zo ja, welke?

De belangrijkste maatregelen die scholen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

Was je handen regelmatig en langdurig

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes.

Wanneer heeft u kans op het nieuwe coronavirus (COVID-19)?

Als u in Nederland verkouden bent of longklachten heeft, hoeft u zich meestal geen zorgen te maken dat u het nieuwe coronavirus heeft.  De kans is veel groter dat u gewoon griep heeft of een ander verkoudheidsvirus.

Neem telefonisch contact op met uw huisarts of de lokale GGD als u of uw kind:

Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus (zoals eerder in dit bericht benoemd)

Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) en de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Moeten scholen hun deuren sluiten?

De lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school – of een deel daarvan – te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen  onderwijs verzorgen.

Mag ik mijn kind thuishouden van school?

Als een school niet is gesloten, geldt in principe de leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g).

Op de volgende sites kunt u zelf ook alle recente informatie vinden: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.ggdgv.nl/nieuws/actuele-informatie-voor-inwoners-scholen-en-bedrijven-over-het-coronavirus/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Mochten de richtlijnen voor onze scholen veranderen, dan stellen wij u hiervan uiteraard op de hoogte. Wij volgen de berichtgeving van het RIVM en de GGD nauwgezet.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wiely Hendricks en Cobi van Beek

College van Bestuur De Haagse Scholen