Schoolreisje groep Scholekster

De kinderen uit groep Scholekster van de locatie Delft gaan op maandag 18 juni op schoolreisje. We gaan naar Blijdorp, net zoals de kinderen van de hoofdlocatie. Voor de lunch wordt gezorgd.
Meester Gerben komt de kinderen met een auto  ophalen en weer terugbrengen naar onze eigen locatie.

De kosten voor het schoolreisje zijn € 27,50. Dit is inclusief het vervoer, de toegang en de lunch. U wordt verzocht het geld voor het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te maken op IBAN NL22 INGB 0004 2330 92.
Vergeet daarbij niet de naam van uw kind en de groep te vermelden.

Eventueel kunt u het geld in een gesloten envelop meegeven naar school. Vergeet dan niet om de naam van uw kind en het woord ‘schoolreisje’ op de envelop te zetten.
We willen graag op tijd vertrekken; het is daarom van groot belang dat uw kind op tijd (dat wil zeggen uiterlijk om 08:30 uur) op school is. We zijn om 14:30 uur weer terug.