Schoolreisje locatie Paddepad

Op maandag 18 juni gaan de groepen A tot en met O plus de groepen V en W van de locatie Paddepad op schoolreisje.
De groepen P en Q gaan niet mee; zij gaan in mei op schoolkamp.

Dit schooljaar gaan we weer met de bus op schoolreis. Alle genoemde groepen gaan naar Blijdorp. Voor de lunch wordt gezorgd.
De kosten voor het schoolreisje zijn € 27,50. Dit is inclusief het vervoer, de toegang en de lunch.

Wilt u zo vriendelijk zijn het geld voor het schoolreisje zo spoedig mogelijk over te
maken op IBAN NL22 INGB 0004 2330 92?  Vergeet daarbij niet de naam van uw kind en de groep te vermelden.

Let op: als uw kind beschikt over een Ooievaarpas of een Delftpas (die u dit schooljaar heeft geactiveerd op school) én als uw kind niet zwemt, hoeft u voor het schoolreisje slechts € 5,50 te betalen.

Eventueel kunt u het geld in een gesloten envelop meegeven naar school. Vergeet dan niet om de naam van uw kind en het woord ‘schoolreisje’ op de envelop te zetten.
We willen graag op tijd vertrekken; het is daarom van groot belang dat uw kind op tijd (dat wil zeggen uiterlijk om 08:30 uur) op school is.We zijn om 14:30 uur weer terug. Het is leuk als u uw kind zelf komt ophalen, maar eventueel kan uw kind op de gewone wijze met het vervoer naar huis komen. Als u zelf uw kind komt ophalen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om zelf het vervoer af te zeggen?