Wat vindt u van Passend Onderwijs in de regio Haaglanden?

Beste ouder/verzorger,

Graag wil ik u vragen om mee te werken aan een onderzoek en daarvoor een (korte) online enquête in te vullen. U heeft als ouder of verzorger een belangrijke rol als het gaat om passend onderwijs. Daarom willen we graag van u weten wat u vindt van passend onderwijs. Uw mening is belangrijk voor het verbeteren van passend onderwijs in de regio Haaglanden en dus voor uw kind.
Het invullen van de online enquête kost vijf tot tien minuten en u zou ons er echt mee helpen!
Uw antwoorden zijn volstrekt vertrouwelijk. Niemand (dus ook niemand op school) krijgt inzage in uw antwoorden. U kunt dus echt zeggen wat u vindt.
Als u vragen hebt, kunt u terecht bij Eric Elphick van het bureau DUO Onderwijsonderzoek & Advies: e.elphick@duo-onderwijsonderzoek.nl of 030 – 2631080.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

https://duomarketresearch.su.datacoll.net/nq.cfm?q=252E9F91-377A-41CF-AAB4-8AC736F1BA36