Algemeen

De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. Een school voor kinderen, die meer zorg nodig hebben dan andere kinderen en daarom zijn aangewezen op het speciaal onderwijs!
De naam van de school, ‘De Strandwacht’, zegt iets over de plaats waar de school staat, dicht bij zee, beschut achter de duinen. Met de naam willen we ook uitdrukken dat we leerlingen opvangen en over ze waken, waar de ‘zee’ soms rustig en soms wild is.
Wij bieden zeer speciaal onderwijs op maat aan kinderen die vanwege hun problemen bijzondere aandacht en begeleiding nodig hebben. De mogelijkheden van het kind vormen voor het schoolteam de basis van waaruit we werken om het kind, samen met de ouders, te helpen en te begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling.
De Strandwacht valt onder het bestuur ‘De Haagse Scholen’.