Onderwijs op afstand

Beste ouders/verzorgers,

Zoals eerder aangekondigd start het onderwijs op afstand per 4 januari 2021.
We hebben als school de afspraak gemaakt dat we zoveel als mogelijk het reguliere onderwijsprogramma wat betreft rekenen, taal, spelling en lezen aanbieden.
De groepen 1 en 2 krijgen een onderwijspakket op maat dat door de leerkrachten is samengesteld.
Vanaf groep 3 heeft uw kind de methodeboeken mee naar huis gekregen en vanaf 4 januari worden online lessen gegeven waarna uw kind zelfstandig de lessen kan verwerken.
Over de tijdstippen van de lessen wordt u door de leerkracht van uw kind geïnformeerd.

Op school werken wij met educatieve software. Veel hiervan is web based en is vanuit thuisaccounts ook bereikbaar. Op de momenten dat er geen online lessen worden gegeven kan uw kind met Squla, Basispoort, Junior Einstein, Rekentuin en Taalzee aan de slag. Wij adviseren u uw kind te stimuleren om hiermee aan de slag te gaan.

Noodopvang voor gezinnen waarvan beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen starten we op 17 en 18 december en van 4 tot en met 15 januari 2021. De noodopvang is op locatie Paddepad 8 te Den Haag.
In de kerstvakantie is er geen noodopvang.

Namens het team van De Strandwacht wens ik u, ondanks de nare situatie waarin we verkeren, fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Anita Lette, directeur