Onderwijs

De Strandwacht is een verblijfschool. Dit betekent dat de leerlingen de hele basisschoolperiode bij ons op school kunnen blijven. Zij moeten hiervoor wel een geldige indicatiestelling hebben.

Verdeling
De leerlingen worden op grond van leeftijd en ontwikkelingsniveau ingedeeld in groepen. Dit betekent dat De Strandwacht geen groepsindeling alleen naar leeftijd kent, zoals dat op de gewone basisscholen het geval is. Om ieder kind goed te kunnen begeleiden zijn de groepen niet groter dan twaalf tot veertien leerlingen. Op De Strandwacht volgen ongeveer 240 leerlingen onderwijs, verdeeld over negentien groepen.

Werken met leerlijnen
Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We houden rekening met het tempo, temperament en talent van uw kind. We doen dat met behulp van onze leerlijnen. Ook hebben we een aanmoedigende, belonende aanpak en positieve verwachtingen. Voor het werken met leerlijnen hebben we een schoolplan, een groepsplan en een individueel plan.

Kwaliteitszorg
Op De Strandwacht wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs, de zorg en het welzijn van de kinderen en het personeel.

DESIGN_BY