Organisatie

Op De Strandwacht werken we met een team van zo’n 95 personeelsleden aan onderwijs voor en begeleiding van uw kind.
Het team is multidisciplinair: allerlei deskundigen werken samen voor het beste resultaat. We blijven ons als team ontwikkelen door regelmatige scholing.

Samenstelling van het team
Alle groepen worden bij ons op school begeleid door een vaste leerkracht en onderwijsassistent. Daarnaast wordt de groep ook begeleid door een intern begeleider, een groepspedagoog en de maatschappelijk werker. Samen vormen zij het kernteam van de groep. Mocht dat nodig zijn dan kan het kernteam begeleiding vragen van de logopedist, de fysiotherapeut of de spelbegeleider. Naast het kernteam zorgen teamleiders, directie en stafbureau voor een goede organisatie van de school. Samen creëren we een optimaal leer-werkklimaat voor de leerlingen en de medewerkers.

Scholing
De teamleden van onze school worden regelmatig geschoold om hun kennis en vaardigheden op niveau te houden. Dit gebeurt zowel op het gebied van het onderwijs als op het gebied van de aanpak van het gedrag. Deze scholing vindt één keer per maand plaats op woensdagmiddag.

Tijdens deze middagen kan met de teamleden geen afspraak worden gemaakt. Gedurende het schooljaar zijn er ook enkele studiedagen. U vindt deze dagen in de schoolgids en op deze website in het jaaroverzicht. De kinderen zijn dan op deze dag vrij. Verder vergadert het team van de school regelmatig over organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken.

De school heeft de afgelopen jaren veel kennis opgebouwd over het werken met kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. Deze kennis willen we graag overdragen aan het onderwijsveld. Een aparte dienst Ambulante Begeleiding zorgt voor deze overdracht.
Wij vinden het belangrijk om studenten de mogelijkheid te bieden onder begeleiding praktijkervaring op te doen. Daarom is De Strandwacht een opleidingsplaats voor studenten van MBO, HBO en universiteit.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid