Ouderraad (OR)

De ouderraad vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar. De vijfde (en laatste vergadering dit schooljaar) staat gepland op:
– woensdag 13 juni 2018.

Heeft u een vraag of bericht aan de ouderraad, stuurt u deze dan via mail: ouderraad@destrandwacht.nl

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid