Jaaroverzicht

November 2021
03 november: Schoolontbijt locatie Westland.
04 november: Schoolontbijt locatie Paddepad.
04 november:  voorstelling ‘Circus Kosmos’ op school voor de groepen G, H, I, J en K.
Vanaf 08 november: OP-gesprekken.
09 november: schoolfotograaf locatie Youz.
10 november: schoolfotograaf locatie Westland.
11 november: schoolfotograaf locatie Paddepad.
Vanaf 15 november: OP-gesprekken.
16 november: les ‘Boekenbeestenfeest’ in het Kinderboekenmuseum voor groep Clownvis.
16 november voorstelling ‘Nachtfantasten’ in De Nieuwe Regentes voor groep Inktvis.
23 november: kijkochtend ouders locatie Paddepad.
Vanaf 29 november: Thema 2 (Feest).

December 2021
03 december: sinterklaasviering (de school is ’s middags gesloten).
09 december: voorstelling ‘Koning van Katoren’ op school voor de groepen L, M en W.
Vanaf 06 december: adviesgesprekken v(s)o voor de ouders van de schoolverlaters.
13 december: voorstelling ‘de Gouden Koets’ in Theater aan het Spui voor groep Koraalvis.
16 december: les ‘Letterfeestje’ in Museum Meermanno voor groep Vuurtoren.
22 december: afsluiting thema feest.
23 en 24 december: studiedagen team. De school is gesloten.
27 december 2021 t/m 07 januari 2022: kerstvakantie. De school is gesloten.

Januari 2022
27 december 2021 t/m 07 januari 2020: kerstvakantie. De school is gesloten.
Vanaf 24 januari: Cito-toetsen.
27 les ‘Papier scheppen’ in Museum Meermanno voor

Februari 2022
04 februari: voorstelling ‘Marrakech 1000 en één klanken’ in Theater Vaillant voor de groepen L en M.
08 februari: studiedag team. De school is gesloten.
14 februari: voorstelling ‘De Winter Gruffalo’ in De Nieuwe Regentes voor de groepen A, B en S.
14 tot en met 25 februari: de fietscontainer staat op de locatie Paddepad.
24 februari: voorstelling ‘Pluk van de Petteflet’ in Amara voor de groepen D, E en F.
25 februari: de kinderen krijgen de rapporten mee.
28 februari t/m 04 maart: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Maart 2022
28 februari t/m 04 maart: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.
21 maart: voorstelling ‘Tekenfilm zonder beeld’ in Theater aan het Spui voor groepen G en H.
Vanaf 21 maart: thema 3.
29 maart: Museonles ‘Aan de slag als archeoloog’ voor groep Watertoren
31 maart: afsluiting thema 3.

April 2022
12 april: voorstelling ‘De Parapluvogel’ in Kooman’s Poppentheater voor de groepen A, B, C, S en V.
12 april: voorstelling ‘De Parapluvogel’ in Kooman’s Poppentheater voor de groepen D, E en F.
14 april: studiedag team. De school is gesloten.
15 april: Goede Vrijdag. De school is gesloten.
18 april: Tweede Paasdag. De school is gesloten.
22 april: Koningsspelen.
25 april t/m 06 mei: meivakantie. De school is gesloten.

Mei 2022
25 april t/m 06 mei: meivakantie. De school is gesloten.
12 mei: voorstelling ‘De brieven van Mia’ in Theater Dakota voor groep Rog.
26 mei t/m 27 mei: Hemelvaart en de dag erna. De school is gesloten.

Juni 2022
01, 02 en 03 juni: schoolkamp schoolverlaters
06 juni: Tweede Pinksterdag. De school is gesloten.
Vanaf 13 juni: Op-gesprekken.
15, 16 en 17 juni: schoolkamp schoolverlaters locatie Westland.
20 juni tot en met 1 juli: de fietscontainer staat op de locatie Paddepad.
22 juni: studiedag team. De school is gesloten.

Juli 2022
05 juli: de rapporten gaan mee naar huis.
06 juli: schoolverlatersavond locatie Paddepad.
11 juli t/m 19 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Augustus 2022
11 juli t/m 19 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

September 2022
20 september: Prinsjesdag. De school is gesloten.

Oktober 2022
24 t/m 28 oktober: Herfstvakantie. De school is gesloten.

November 2022

December 2022
26 december t/m 06 januari 2023: kerstvakantie. De school is gesloten.

Januari 2023
26 december t/m 06 januari: kerstvakantie. De school is gesloten.

Februari 2023
27 februari t/m 03 maart: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Maart 2023
27 februari t/m 03 maart: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

April 2023
07 april: Goede Vrijdag. De school is gesloten.
10 april: tweede paasdag. De school is gesloten.
24 april t/m 05 mei: meivakantie. De school is gesloten.

Mei 2023
24 april t/m 05 mei: meivakantie. De school is gesloten.
18 en 19  mei: Hemelvaart en de dag erna. De school is gesloten.
29 mei: tweede pinksterdag. De school is gesloten.

Juni 2023

Juli 2023
10 juli t/m 18 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Augustus 2023
10 juli t/m 18 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

September 2023
19 september: Prinsjesdag. De school is gesloten.

Oktober 2023
16 t/m 20 oktober:  herfstvakantie. De school is gesloten.

November 2023

December 2023 
25 december t/m 05 januari 2024: kerstvakantie. De school is gesloten.

Januari 2024
25 december t/m 05 januari: kerstvakantie. De school is gesloten.

Februari 2024
19 februari t/m 23 februari: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Maart 2024
29 maart: Goede Vrijdag. De school is gesloten.

April 2024
01 april: tweede paasdag. De school is gesloten.
29 april t/m 10 mei: meivakantie. De school is gesloten.

Mei 2024
29 april t/m 10 mei: meivakantie. De school is gesloten.
20 mei: tweede pinksterdag. De school is gesloten.

Juni 2024

Juli 2024
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.|

Augustus 2024
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid