Jaaroverzicht

Juli 2023
10 juli t/m 18 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Augustus 2023
10 juli t/m 18 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.
23 augustus: Informatie ochtend nieuwe ouders.
28 augustus t/m 1 september: startgesprekken.

September 2023
18 september: Studiedag. Kinderen vrij.
19 september: Prinsjesdag. De school is gesloten.
25 september t/m 30 september: OP gesprekken nieuwe leerlingen.

Oktober 2023
2 oktober t/m 13 oktober : kinderboekenweek.
10 oktober: afsluiting kinderboekenweek met ouders.
12 oktober: sportdag.
16 t/m 20 oktober:  herfstvakantie. De school is gesloten.
23 oktober: studiedag. Kinderen vrij.
25 oktober: schoolverlaters informatie avond.

November 2023
7 november: schoolfotograaf Youz.
9 november: schoolfotograagf Paddepad.
20 november: OP-gesprekken.

December 2023 
4 december t/m 22 december: adviesgesprekken schoolverlaters.
5 december: sinterklaasviering, kinderen ’s middags vrij.
21 december: Kerstlunch inclusief kerstmarkt.
22 december: studiedag. Kinderen vrij.
25 december t/m 05 januari 2024: kerstvakantie. De school is gesloten.

Januari 2024
25 december t/m 05 januari: kerstvakantie. De school is gesloten.
15 januari t/m 26 januari: CITO

Februari 2024
12 februari t/m 16 februari: oudergesprekken.
19 februari t/m 23 februari: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.
26 februari: studiedag. Kinderen vrij.

Maart 2024

4 maart t/m 22 maart: Themaweek.
6 maart: kijkochtend.
27 maart: paasviering.
28 maart: studiedag. Kinderen vrij.
29 maart: Goede Vrijdag. De school is gesloten.

April 2024
01 april: tweede paasdag. De school is gesloten.
25 april: kijkmiddag.
26 april: koningsspelen.
29 april t/m 10 mei: meivakantie. De school is gesloten.

Mei 2024
29 april t/m 10 mei: meivakantie. De school is gesloten.
13 mei t/m 31 mei: CITO
15 mei t/m 17 mei: schoolverlaterskamp Paddepad.
21 mei t/m 24 me: week van Burgerschap.
20 mei: tweede pinksterdag. De school is gesloten.

Juni 2024
11 juni: schoolreis
12 juni t/m 14 juni: schoolverlaterskamp Westland.
20 juni t/m 21 juni: studiedagen. Kinderen vrij.
24 juni t/m 28 juni: OP-gesprekken.

Juli 2024

3 juli: zomerfeest.
9 juli: rapporten mee.
11 juli: schoolverlatersavond.
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.|

Augustus 2024
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid