Jaaroverzicht

Augustus 2022
11 juli t/m 19 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.
Vanaf 24 augustus: startgesprekken met ouders.

September 2022
07 september: informatieochtend voor de ouders.
08 september: survivaldag voor de schoolverlaters van de locatie Paddepad.
Tot en met 09 september: startgesprekken met ouders.
15 september: sportdag voor de groepen 4 t/m 8 van de locatie Paddepad plus de locatie Westland, op de atletiekbaan.
19 september: studiedag team. De school is gesloten.
20 september: Prinsjesdag. De school is gesloten.
Vanaf 26 september: Week tegen het pesten.

Oktober 2022
04 oktober: kijkochtend op de locaties Paddepad en Westland.
Vanaf 10 oktober: ontwikkelingsplangesprekken voor nieuwe ouders.
20 en 21 oktober: studiedagen team. De school is gesloten.
24 t/m 28 oktober: herfstvakantie. De school is gesloten.

November 2022
02 november: schoolfotograaf, locatie Youz.
02 november: informatieavond VO voor ouders van de schoolverlaters, locatie Paddepad.
03 november: schoolfotograaf, locatie Paddepad.
03 november: informatieavond VO voor ouders van de schoolverlaters, locatie Westland.
Vanaf 07 november: ontwikkelingsplangesprekken met ouders.
In de week van 7 november: Schoolontbijt.
11 november: schoolfotograaf, locatie Westland.
22 november: voorlichtingsmiddag voor nieuwe ouders.

December 2022
05 december: sinterklaasfeest. De kinderen zijn ’s middags vrij.
Vanaf 05 december: adviesgesprekken voortgezet onderwijs.
22 december: kerstviering.
23 december: studiedag team. De school is gesloten.
26 december t/m 06 januari 2023: kerstvakantie. De school is gesloten.

Januari 2023
26 december t/m 06 januari: kerstvakantie. De school is gesloten.
17 januari: voorlichtingsmiddag voor nieuwe ouders.
Vanaf 23 januari: Cito-toetsen.

Februari 2023
17 februari: de leerlingen krijgen het rapport mee naar huis.
Vanaf 20 februari: rapportgesprekken
27 februari t/m 03 maart: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Maart 2023
27 februari t/m 03 maart: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.
06 maart: studiedag team. De school is gesloten.
23 maart: kijkmiddag op de locaties Paddepad en Westland.

April 2023
06 april: studiedag team. De school is gesloten.
07 april: Goede Vrijdag. De school is gesloten.
10 april: tweede paasdag. De school is gesloten.
24 april t/m 05 mei: meivakantie. De school is gesloten.

Mei 2023
24 april t/m 05 mei: meivakantie. De school is gesloten.
18 en 19  mei: Hemelvaart en de dag erna. De school is gesloten.
Vanaf 22 mei: ontwikkelingsplangesaprekken.
29 mei: tweede pinksterdag. De school is gesloten.

Juni 2023
08 juni: voorlichtingsmiddag nieuwe ouders.
21 juni: studiedag team. De school is gesloten.
28 juni: Zomerfeest op de locatie Paddepad.

Juli 2023
03 juli: de rapporten gaan mee naar huis.
05 juli: schoolverlatersavond.
10 juli t/m 18 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Augustus 2023
10 juli t/m 18 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

September 2023
19 september: Prinsjesdag. De school is gesloten.

Oktober 2023
16 t/m 20 oktober:  herfstvakantie. De school is gesloten.

November 2023

December 2023 
25 december t/m 05 januari 2024: kerstvakantie. De school is gesloten.

Januari 2024
25 december t/m 05 januari: kerstvakantie. De school is gesloten.

Februari 2024
19 februari t/m 23 februari: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Maart 2024
29 maart: Goede Vrijdag. De school is gesloten.

April 2024
01 april: tweede paasdag. De school is gesloten.
29 april t/m 10 mei: meivakantie. De school is gesloten.

Mei 2024
29 april t/m 10 mei: meivakantie. De school is gesloten.
20 mei: tweede pinksterdag. De school is gesloten.

Juni 2024

Juli 2024
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.|

Augustus 2024
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid