Jaaroverzicht

Juni 2024
11 juni: schoolreis
12 juni t/m 14 juni: schoolverlaterskamp Westland.
20 juni t/m 21 juni: studiedagen. Kinderen vrij.
24 juni t/m 28 juni: OP-gesprekken.

Juli 2024

3 juli: zomerfeest.
9 juli: rapporten mee.
11 juli: schoolverlatersavond.
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Augustus 2024
15 juli t/m 23 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

September 2024
16 september: Studiedag. Kinderen vrij.
17 september: Prinsjesdag. De school is gesloten.

Oktober 2024
oktober : kinderboekenweek.
oktober: afsluiting kinderboekenweek met ouders.
25 oktober: studiedag. Kinderen vrij.
28 t/m 1 november:  herfstvakantie. De school is gesloten.

November 2024

December 2024 
adviesgesprekken schoolverlaters.
5 december: sinterklaasviering, kinderen ’s middags vrij.
20 december: studiedag. Kinderen vrij.
23 december t/m 03 januari 2025: kerstvakantie. De school is gesloten.

Januari 2025
23 december t/m 03 januari 2025: kerstvakantie. De school is gesloten.
CITO

Februari 2025
oudergesprekken.
21 februari: studiedag. Kinderen vrij.
24 februari t/m 28 februari: voorjaarsvakantie. De school is gesloten.

Maart 2025

April 2025
02 april: studiedag. Kinderen vrij.
18 april: Goede vrijdag. De school is gesloten.
21 april t/m 2 mei: meivakantie. De school is gesloten.

Mei 2025
5 mei: Bevrijdingsdag. De school is gesloten.
CITO
schoolverlaterskamp Paddepad.
29 en 30 mei: Hemelvaartsdag en de dag erna. De school is gesloten.

Juni 2025
9 juni: Tweede Pinksterdag. De school is gesloten.
10 juni: studiedag. Kinderen vrij.
schoolreis
schoolverlaterskamp Westland.
OP-gesprekken.

Juli 2025
17 juli t/m 18 juli: eventuele verhuisdagen. Kinderen vrij.
21 juli t/m 29 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.

Augustus 2025
21 juli t/m 29 augustus: zomervakantie. De school is gesloten.
Informatie ochtend nieuwe ouders.
startgesprekken.

 

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid