Inschrijven en plaatsen

Inschrijven
Uw kind kan bij ons worden ingeschreven als het een toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband heeft. Inschrijving moet altijd schriftelijk gebeuren op de hoofdlocatie Paddepad 8.
Zo’n toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar het kind is ingeschreven. Ouders kunnen zo’n verklaring dus niet zelf aanvragen.
Als de school waar uw kind staat ingeschreven hier vragen over heeft, kan men contact opnemen met het samenwerkingsverband. Voor informatie mag natuurlijk ook contact opgenomen worden met De Strandwacht, maar het is het samenwerkingsverband dat de toelaatbaarheidsverklaring afgeeft.

Plaatsing
Als de huidige school van uw kind aangeeft dat plaatsing op een school voor speciaal onderwijs voor uw kind een beter passende onderwijsplek is, wordt er door de stamschool een dossier (digitaal) opgestuurd naar De Strandwacht.
Op De Strandwacht wordt er bepaald of uw kind plaatsbaar zou kunnen zijn en er tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften. Indien uw kind plaatsbaar zou kunnen zijn, wordt er een onderzoeksweek gepland waarin het ‘plaatsingsonderzoek’ plaatsvindt. Tijdens deze week volgt uw kind het onderwijs op onze school en worden er onderzoeken en observaties gedaan. De resultaten van het plaatsingsonderzoek worden door de Commissie van Begeleiding (CvB) besproken en voorzien van handelingsadviezen. Zo wordt duidelijk welke begeleiding het beste is voor uw kind. De handelingsadviezen worden met u besproken tijdens het adviesgesprek.

Naar aanleiding van het plaatsingsonderzoek wordt er een positief advies aan de Toelaatbaarheidscommissie gegeven. Indien er geen positief plaatsingsadvies volgt, wordt met u besproken wat de beste plek is voor uw kind. Na de onderzoeksweek gaat uw kind weer terug naar de stamschool. De stamschool vraagt vervolgens met de informatie uit de onderzoeksweek de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband waartoe de stamschool behoort.

Als het samenwerkingsverband de TLV voor uw kind heeft afgegeven, dan kunt u dat melden bij de coördinator van de plaatsingen van onze school. Uw kind kan dan worden ingeschreven en geplaatst bij ons op school. Mocht er geen plaats zijn in een passende groep dan wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst.

Onze kernwaarden

  respect

  waardering

veiligheid